Making Space / Forestillinger Om Rum

Making Space / Forestillinger Om Rum er et cirkuskoreografisk og filosofisk værk om krop, rum og arkitektur.

Med afsæt i moderne cirkus og udvidet koreografi arbejder to kvinder med en scenografi bestående af to flytbare metalkonstruktioner og en kasse af træ. Scenografien skaber rum, kroppene forholder sig til rummene.

De udforsker scenografien som rekvisit, rekvisitten som et rum, og rummet som et sted. De arbejder i mellemrummene og synliggør de rum, vi ellers ikke ser.

Making Space / Forestillinger Om Rum er en minimalistisk forestilling om forbundne kroppe i foranderlige rum. En koncentreret og meditativ leg med kropslige skulpturer, der skabes og forgår i et konstant flow. En kalejdoskopisk undersøgelse af strukturer, mønstre og sammenhænge. En poetisk refleksion over konkrete og metaforiske rum og det arbejde, det kræver at skabe og vedligeholde dem.

 

Koncept, iscenesættelse og performere: Signe Løve Anderskov og Henriette Aarup. Koreografisk konsulent: Marie Topp. Lysdesign: Martin Danielsen. Producent: Cikaros.

 

Premiere 20. marts 2024.

 

Støttet af Statens Kunstfond

Tak til Udviklingsplatformen, Glimt Amager, AFUK, Forsøgsstationen, DYNAMO Workspace